Inzercia zdarma
topovanie inzerátov zdarma

Pridať inzerát   Registrácia   Text To Speech ako dlho budem žiť HRY RSS návod-ako používať RSS kanál


Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime

S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výlučne v súlade s platnou legislatívou.

Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú vaše dáta chránené.

Prečo osobné údaje spracovávame

Osobné údaje spracovávame na účely marketingu a poskytnutia služieb .

V takomto prípade nám registráciou dávate svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na tento účel.

Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 • Krstné meno/prezývka
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • kraj/mesto
 • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe.

Podľa toho, ako naše služby využívate, získame aj ďalšie údaje ako:

 • IP adresy
 • Súbory cookies (viac tu)
 • Prípadne iné online identifikátory,meno počítača IP adresy,tieto údaje sa zapisujú preto,keď porušíte zákon SR v prípade ak ložíte nevhodný,nenávistný inzerát...

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?

Môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.

Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.
V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.

Ako s Vami budeme komunikovať

V okamihu, keď získame súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v situácii, keď spracovanie osobných údajov nie je podmienené získaním súhlasu (napríklad za účelom plnenia zmluvy), budeme komunikovať prostredníctvom:

 • e-mailu

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať

Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce .

Súhlas môžete odvolať napísaním na náš e-mail: inzerciatopsk@gmail.com. Zasielanie emailov môžete dočasne prerušiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného e-mailu.

Ako osobné údaje zabezpečujeme

Vaše heslá sa ukladajú v šifrovanej podobe.

Kto má k vašim osobným údajom prístup

K vašim osobným údajom má prístup len administrátor stránky.

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať?

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať.

Pošlite nám e-mail na inzerciatopsk@gmail.com s tým, že svoj súhlas odvolávate.

Týmto vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
 • právo „byť zabudnutý“, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť